Skip to main content

Bel: 030-6381010 (hoofdkantoor)
Of e-mail: info@vanberkel-schoonmaak.nl

Werkwijze

Kwaliteit
Van Berkel streeft voortdurend naar optimalisering van de communicatie, productiviteit, kwaliteitsverbetering en certificering.
Communicatie, Productiviteit, Kwaliteit en Certificering worden door Van Berkel gezien als kerncriteria voor een goede schoonmaakdienstverlening.
Daarom zijn deze 4-deels overlappende aspecten geïntegreerd in onze organisatie en zijn een essentieel onderdeel van het correct vertalen van uw wensen.
Kwaliteit is een gegeven dat subjectief geïnterpreteerd wordt: Wat is schoon, wat vindt de opdrachtgever ervan en wat vindt de gebruiker hiervan?

Certificering
De situatie waaronder schoonmaakwerk wordt verricht
kan sterk variëren, ook als de locatie dezelfde is. Dat
vraagt onder meer om strakke procedures ten aanzien
van bijvoorbeeld klachtenbehandeling en de terugmelding
alsmede een gedisciplineerd gedrag van de medewerkers
ten aanzien van de beschreven procedures. Ondanks
dat Certificeren geen doel op zich is, is het wel een
betrouwbaar middel om de gewenste kwaliteit te bereiken
en te handhaven.

Certificaten:
Veiligheids Checklist Aannemers (VCA)
ISO-9001 Gecertificeerd

Milieu

De Arbo- en milieuwetgeving dwingen bedrijven
steeds professioneler te werken en tegelijkertijd is er
vanuit de markt een toenemende druk op de prijzen.
Dit brengt de noodzaak met zich mee om veiliger,
milieuvriendelijker en goedkoper te werken. Het
implementeren van een milieuzorgsysteem conform ISO
14001 heeft dan ook prioriteit binnen onze organisatie.
Goede instructies aan ons personeel zal onder andere
overmatig gebruik en verspilling van schoonmaakmiddelen
voorkomen.
Een milieuzorgsysteem stelt een organisatie in staat een

Personeel

De vele medewerkers van Van Berkel zorgen dag in, dag uit voor de vertaling van de wensen van de opdrachtgever. Onze medewerkers zetten zich in voor een schone werkomgeving ten behoeve van de gebruikers van de gebouwen en de bezoekers.

Mensen vormen de basis van elke vorm van dienstverlening en bepalen daarmee de intrinsieke waarde van een dienstverlenende organisatie. Uitsluitend het belonen van de eigen medewerkers achten wij absoluut onvoldoende voor betrokkenheid bij het werk en de onderneming. Vandaar dat Van Berkel door middel van opleiding en begeleiding nieuwe medewerkers motiveert.

Calamiteitenservices
In geval van calamiteiten heeft van Berkel BV een calamiteiten service. Deze kan 24 uur per dag worden ingeroepen in geval van onvoorziene gebeurtenissen zoals wateroverlast, brand- en roetschade en dergelijke. Accuraat handelen is in dergelijke noodsituaties van groot belang, zodat de schade aan het gebouw en /of de inventaris tot een minimum beperkt blijft. Hiervoor is het belangrijk , dat ons calamiteitenteam in een zo vroeg mogelijk stadium bij de oplossing van de calamiteiten betrokken wordt.

Neem direct contact op