Wij houden Nederland schoon!

Werkwijze

Kwaliteit

Van Berkel Zuid-Holland streeft voortdurend naar optimalisering van de communicatie, productiviteit, kwaliteitsverbetering en certificering.
Communicatie, Productiviteit, Kwaliteit en Certificering worden door Van Berkel Zuid-Holland gezien als kerncriteria voor een goede schoonmaakdienstverlening.
Daarom zijn deze 4-deels overlappende aspecten geïntegreerd in onze organisatie en zijn een essentieel onderdeel van het correct vertalen van uw wensen.
Kwaliteit is een gegeven dat subjectief geïnterpreteerd wordt: Wat is schoon, wat vindt de opdrachtgever ervan en wat vindt de gebruiker hiervan?

Certificering
De situatie waaronder schoonmaakwerk wordt verricht
kan sterk variëren, ook als de locatie dezelfde is. Dat
vraagt onder meer om strakke procedures ten aanzien
van bijvoorbeeld klachtenbehandeling en de terugmelding
alsmede een gedisciplineerd gedrag van de medewerkers
ten aanzien van de beschreven procedures. Ondanks
dat Certificeren geen doel op zich is, is het wel een
betrouwbaar middel om de gewenste kwaliteit te bereiken
en te handhaven.

Certificaten:
Veiligheids Checklist Aannemers (VCA)
ISO-9001 Gecertificeerd